Хто на сайті

На даний момент 13 гостей на сайті

Лічильник відвідувань

Flag Counter

Банер
Держпродспоживслужба

Теплицьке районне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області

ЗАДОРОЖНИЙ Володимир Павлович
Начальник Теплицького районного управління

23800, Україна, Вінницька обл.,

смт. Теплик, вул. Базарна, 31

Тел.: (04353) 2-18-49


Забезпечує здійснення відповідно до закону державного ветеринарно-санітарного контролю, державного нагляду (контролю) за здоров’ям та благополуччям тварин, безпечністю та окремими показниками якості харчових продуктів, неїстівних продуктів тваринного походження, репродуктивним матеріалом, племінною справою у тваринництві, біологічними продуктами, патологічним матеріалом, ветеринарними препаратами, субстанціями, кормовими добавками, преміксами, кормами та іншими об’єктами санітарних заходів, застосуванням санітарних та ветеринарно-санітарних заходів щодо охорони в межах компетенції території України від проникнення збудників хвороб тварин з території інших держав або карантинних зон.

Організовує підготовку, в межах компетенції, матеріалів, необхідних для своєчасного встановлення карантину в разі виникнення особливо небезпечних хвороб, включених до списку МЕБ, або інших хвороб, що підлягають повідомленню, проведення карантинних та інших ветеринарно-санітарних заходів в інфікованій та буферній зонах, зоні спостереження.

Організовує здійснення заходів для проведення дезінфекції, дезінсекції та дератизації на потужностях, що використовуються для виробництва, переробки, зберігання та обігу тварин, харчових продуктів, репродуктивного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів, а також засобів, що використовуються для їх транспортування.

Забезпечує підготовку для видачі органам страхування висновків щодо причин захворювання вимушено забитих, загиблих або знищених тварин.

Здійснює контроль за підготовкою матеріалів, необхідних для прийняття рішення щодо видачі експлуатаційних дозволів.

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері санітарного законодавства, попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення, забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя на території Теплицького району.

Організовує державний санітарно-епідеміологічний нагляд (контроль) за:

дотриманням санітарного законодавства на об’єктах нагляду;

окремими показниками якості харчових продуктів;

додержанням підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадянами державних санітарних норм і правил, гігієнічних нормативів і регламентів безпечного виробництва, транспортування, зберігання, застосування пестицидів і агрохімікатів, за вмістом залишкової кількості пестицидів і агрохімікатів у харчових продуктах та продовольчій сировині, водних об’єктах, воді, що використовується для господарсько-питного постачання, купання, спортивних занять, організованого відпочинку; у ґрунті території населених пунктів та об’єктів оздоровчого і рекреаційного призначення;

дотриманням показників вмісту шкідливих для здоров’я людини речовин та інгредієнтів у тютюнових виробах, які реалізуються на території району;

Забезпечує здійснення в межах компетенції контролю за факторами середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення.

Забезпечує здійснення у межах компетенції контролю за усуненням причин і умов виникнення та поширення інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей.

Організовує здійснення санітарних заходів щодо обмежування, заборони, тимчасового припинення діяльності відповідно до закону.

Подає пропозиції до планів щорічного державного контролю та планів державного моніторингу відповідно до закону.

Забезпечує участь в організації проведення лабораторних досліджень (випробувань) для цілей державного контролю.

Здійснює контроль за процесом відбору зразків об’єктів санітарних заходів з метою здійснення державного нагляду.

Забезпечує участь спеціалістів управління у визначенні факторів, що можуть мати шкідливий вплив на здоров’я людини, у проведенні оцінки ризику та встановленні ступеня створюваного ними ризику.

Забезпечує проведення санітарно-епідеміологічних розслідувань групових та індивідуальних харчових отруєнь, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення і поширення інфекційних хвороб, у тому числі через харчові продукти, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень, випадків порушення норм радіаційної безпеки, санітарних правил роботи з радіоактивними речовинами, іншими джерелами іонізуючих випромінювань, вживає заходів щодо їх усунення відповідно до законодавства.

Організовує проведення заходів, спрямованих на підвищення рівня гігієнічних знань працівників, задіяних у сфері обслуговування населення.

Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи Управління.

Подає пропозиції керівництву Головного управління про переміщення працівників Управління, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладення стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників.

Забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього службового та трудового розпорядку, законодавства України з питань державної служби та запобігання і протидії корупції.

Здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів.

За дорученням начальника Головного управління здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності Управління.

Вживає у межах повноважень, передбачених законом, заходів щодо усунення порушень вимог закону і притягнення винних у таких порушеннях осіб до відповідальності відповідно до закону.

Забезпечує надання адміністративних послуг відповідно до закону.

Здійснює інші обов’язки, передбачені законодавством.


title Filter     Показати # 
# Заголовок Статті
 

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше