Хто на сайті

На даний момент 44 гостей на сайті

Лічильник відвідувань

Flag Counter

Банер
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації роз’яснює
Середа, 17 квітня 2019 07:40

Чи можна роботодавцю застосовувати випробування без згоди на це працівника? Чи поширюється на працівників у період випробування законодавство про працю та інші трудові гарантії?

Чи до всіх працівників роботодавець має право застосовувати випробування під час прийняття на роботу?

Як правильно під час прийняття на роботу внести запис про випробування до трудової книжки працівника?

За статтею 26 КЗпП під час укладання трудового договору може бути встановлено обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається.

Умова про випробування має бути застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу.

Під випробуванням слід розуміти певний період часу, впродовж якого власник або уповноважений ним орган перевіряє працівника щодо його придатності до виконання конкретної дорученої роботи, а працівник, зі свого боку, придивляється до запро­понованих йому умов праці.

Установлення випробувального терміну не є обов’язковою умовою під час прийняття на роботу.

У разі прийняття  на роботу працівника з випробувальним терміном його згода_має бути обов’язковою.

 Випробування працівникові не може бути призначено власником або упов­новаженим ним органом в односторонньому порядку.

Якщо випробувальний термін було встановлено власником або уповноваженим ним органом без погодження з працівником, то такі дії будуть вважатися незаконними і можуть кваліфікуватися як порушення трудового законодавства.

Умова про випробування вважатиметься законною, якщо вона була обумовлена взаємною згодою як працівника, так і власника або уповноваженого ним органу.

Якщо такого порядку не було додержано, то трудовий договір буде визнано таким, що укладений на загальних підставах (без установлення будь-якого випробування).

Упродовж випробувального терміну працівник виконує доручену йому відповідно до умов трудового договору роботу, дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку, а власник або уповноважений ним орган повинен оплатити таку роботу, а також забезпечити працівникові всі належні умови праці.

На період випробування на праців­ника, поширюються законодавство про працю, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови колек­тивного договору, порядок оплати праці, преміювання та інші гарантії.

Працівник зобов’язаний виконувати всі трудові обов'язки, визначені трудовим договором. Факт установлення випробування не тягне за собою ніяких обмежень трудових прав працівника.

У період проходження випробування право працівника обмежується тільки відсутністю гарантії щодо подальшого продовження роботи після закінчення випробувального терміну.

Розмір заробітної плати працівника в період випробувального строку може бути заниженим, тобто меншим за той, який би він одержував без установлення випробувального терміну. Проте сума нарахованої місячної заробітної плати не може бути нижчою від законодавчо встановленого мінімального розміру заробітної  плати.

На працівників, які проходять випробування, поширюється чинність ст. 29 КЗпП.

Так, до початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов’язаний:

- роз’яснити працівникові його права та обов’язки, поінформувати під підпис про умови праці, наявність на робочому місці, де він працюватиме, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їхнього впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

- ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку і колективним договором;

- визначити працівникові робоче місце, забезпечити його потрібними для роботи засобами;

- проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.

Таке ознайомлення працівник підтверджує своїм підписом. Це може мати важливе значення в разі розгляду спору в судовому порядку щодо звільнення працівника, який не витримав випробування.

Випробування не встановлюється в разі прийняття на роботу таких осіб:

які не досягли 18 років;

молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів; молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів;

 осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби;

осіб з інвалідністю, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи;

осіб, обраних на посаду; переможців конкурсного відбору на заміщення вакантної посади;

 осіб, які пройшли стажування під час прийняття на роботу з відривом від основної роботи;

вагітних жінок;

одиноких матерів, які мають дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю;   осіб, з якими укладається строковий трудовий договір строком до 12 місяців;

осіб на тимчасові та сезонні роботи;

 внутрішньо переміщених осіб.

Випробування не встановлюється також у разі прийняття на роботу в іншу місце­вість і в разі переведення на роботу на інше підприємство, в установу, організацію, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

У трудовій книжці працівника зазначається число, з якого розпочалися трудові відносини, тобто початок випробування. Таким чином, у трудовій книжці працівника має бути зазначено Фактичну дату прийняття на роботу.

Відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту України від 29.07.93 р. № 58, зареєстрованим у Мін’юсті України 17.08.93 р. за № 110 (зі змінами), усі записи в трудовій книжці про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу або звільнення, а також про нагороди та заохочення вносяться власником або уповноваженим ним органом після видавання наказу (розпорядження), але не пізніше від тижневого строку, а в разі звільнення — в день звільнення і мають точно відповідати тексту наказу (розпорядження).

З кожним записом, що заноситься до трудової книжки на підставі наказу (розпорядження) про призначення на роботу, переведення і звільнення, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний ознайомити працівника.


 

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше