Хто на сайті

На даний момент 28 гостей на сайті

Лічильник відвідувань

Flag Counter

Банер
Про відмінність цивільно-правових та трудових відносин.
Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

Фізична особа може мати цивільно - правові або трудові відносини з підприємством  чи фізичною особою-підприемцем .  Трудові відносини між роботодавцем  та найманим працівником регулюються Кодексом законів про працю,а цивільно- правові відносини регулюються Цивільним кодексом України. У разі укладення цивільно правового договору, за яким фізична особа може виконувати роботи та надавати послуги, така особа не є працівником підприємства чи  ФОП.


Враховуючи те, що  цивільно- правові договори укладаються  для виконання певної роботи  чи послуги, яку працівник виконує  самостійно на свій розсуді і вичерпуються виконаною роботою, то цей договір розрахований на одноразове використання.

Предметом договору підряду є результат праці підрядника, який здається в стані, придатному для вимірювання та оцінювання. Договір підряду може укладатися  на виготовлення, обробку,переробку,ремонт чи виконання  іншої роботи з передачею замовнику результатів роботи.

За договором про надання послуг виконавець зобов’язуеться  вчинити певні дії або провести певну діяльність яка не має матеріального виміру, але використовується  і  споживається замовником в процесі цих дій або діяльності.

Основними ознаками цивільно-правового договору є ;

-суб’єкти правовідносин  є фізичні та юридичні особи, або ФОП;

-роботи чи послуги мають одноразовий характер;

-предмет договору це результат виконання робіт, надання послуг;

-правила внутрішнього розпорядку не поширюються на виконавця робіт чи надавача послуг;

-відносини між сторонами наказами не регулюються;

-виконання робіт, надання послуг виконавець регулює сам на свій ризик;

-за виконану роботу, надану послугу виплачується винагорода згідно акта виконаних робіт чи наданих послуг;

-правові відносини регулюються нормами  цивільного права;

-виконавець робіт чи послуг не має соціальних гарантій, а саме не має права на щорічну відпустку чи її компенсацію, йому не надається допомога по вагітності та пологах та тимчасовій втраті працездатності, не виплачуються страхові виплати вразі  нещасного випадку на виробництві, не виплачується допомога на поховання.

За статтею 21КЗпП трудовий договір-це угода між працівником та роботодавцем, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначеною цією угодою, з підпорядкуванням правилам внутрішнього трудового  розпорядку, а роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колдоговору і угодою сторін.

 

Про відмінність цивільно-правових та трудових відносин

Трудовий договір укладається в усній або письмовій формі, письмова форма укладення трудового договору визначена статтею 24 КЗпП.

Трудові договори є: строкові - це ті, що укладаються на певний строк, обумовлений сторонами, та безстрокові .

Працівники мають право укладати трудові договори як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, тобто перебувати в  трудових відносинах з кількома роботодавцями, чи укласти кілька договорів на одному підприємстві.

Через зміни в законодавстві про оплату праці деякі роботодавці прагнуть замінити трудові відносини  цивільно –правовими. Оскільки цивільно -  правові договори часто приховують трудові відносини, то органи Держпраці ретельно перевіряють цивільно - правові відносини. У разі виявлення заміни трудових відносин цивільно-правовими,  роботодавці будуть нести відповідальність за ст. 256 КЗпП  та ч.1 ст.41 КУпАП.


До відповідальності можуть бути притягнуті і самі фізичні особи. Так, якщо фізична особа протягом року виконувала роботи чи надавала послуги більше трьох разів, то вона може бути притягнута до відповідальності як така, що приховує свою підприємницьку діяльність. Тому, укладаючи договір цивільно - правового характеру, необхідно зважити на наслідки як роботодавцю, так і фізичній особі працівнику.

Головний державний інспектор
відділу з питань додержання
законодавства про працю,зайнятість
та інших нормативно-правових актів                  Ніна КАЦАН
 
 

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше