Хто на сайті

На даний момент 57 гостей на сайті

Лічильник відвідувань

Flag Counter

Банер
Управління праці та соціального захисту населення інформує щодо порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці.
Вівторок, 14 лютого 2017 09:39

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться відповідно до  Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. №442 зі змінами та доповненнями внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2016 р. № 741.

Атестацiя робочих мiсць за умовами працi  проводиться на пiдприємствах i органiзацiях незалежно вiд форм власностi й господарювання, де технологiчний процес, використовуване обладнання, сировина та матерiали є потенцiйними джерелами шкiдливих i небезпечних виробничих факторiв, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих, а також на їхнiх нащадкiв як тепер, так i в майбутньому.

Основна мета атестацiї полягає у врегулюваннi вiдносин мiж роботодавцем i працiвниками у галузi реалiзацiї прав на здоровi й безпечнi умови працi, пiльгове пенсiйне забезпечення, пiльги та компенсацiї за роботу у несприятливих умовах. Атестацiя проводиться згiдно з цим Порядком та методичними рекомендацiями щодо проведення атестацiї робочих мiсць за умовами працi, що затверджуються Мiнсоцполiтики i МОЗ.

Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначається наказом по підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років. Вiдповiдальнiсть за своєчасне та якiсне проведення атестацiї покладається на роботодавця.

Вiдповiдальнiсть за своєчасне та якiсне проведення атестацiї покладається на роботодавця. Позачергово атестацiя проводиться у разi докорiнної змiни умов i характеру працi з iнiцiативи роботодавця, профспiлкового комiтету, трудового колективу або його виборного органу, органiв Держпрацi.

Лабораторні та інструментальні дослідження проводяться санітарно-гігієнічними лабораторіями, що мають свідоцтво на право проведення досліджень з метою атестації.

Результати атестації робочих місць затверджується наказом по підприємству, організації та зберігаються потягом 50 років. Витяги з наказу додаються до трудової книжки працівників,  яким підтверджене право на пільгову пенсію за Списками №1та №2 виробництв, робіт,професій,посаді і показників, що дають право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Атестація робочих місць за умовами праці дійсна з дати видачі наказу про результати атестації робочих місць за умовами праці. Пільги та компенсації за роботу в шкідливих і важких умовах праці надаються з дати видачі наказу про результати атестації робочих місць за умовами праці.