Хто на сайті

На даний момент 17 гостей на сайті

Лічильник відвідувань

Flag Counter

Банер
Відділ економічного розвитку і торгівлі
Рейтинг Користувача: / 3
НайгіршеНайкраще 

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі Теплицької районної державної адміністрації – КОВТУН Аліна Василівна

Головний спеціаліст - Худа Юлія Миколаївна

Головний спеціаліст - Легка Дарія Вадимівна (дикретна відпустка)

Адреса: 23800, Вінницька область, смт.Теплик. вул.Незалежності,25

Елетронна пошта:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: (04353)2-14-63

Режим роботи: понеділок – четвер – з 08.00 до 17.15, п’ятниця – з 08.00 до 16.00, обідня перерва  - 12.00 до 13.00.


Відділ інформує

ПРОГРАМА
ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ ТЕПЛИЦЬКОГО РАЙОНУ
НА 2020 РІК
П О Л О Ж Е Н Н Я
про відділ економічного розвитку і торгівлі
Теплицької районної державної адміністрації


1. Відділ економічного розвитку і торгівлі Теплицької районної державної адміністрації (далі - відділ) утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу та забезпечує виконання покладених на нього завдань.

2. Відділ економічного розвитку і торгівлі підпорядкований голові районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Департаменту міжнародного співробітництва  та регіонального розвитку обласної державної адміністрації.

3. Відділ  не є юридичною особою і не має самостійного балансу.

 

4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами директора департаменту міжнародного співробітництва та  регіонального розвитку  облдержадміністрації, а також цим Положенням.

5. Основними завданнями відділу є забезпечення реалізації на відповідній території:

-          державної політики економічного і соціального розвитку;

-          державної цінової політики;

-          державної промислової політики;

-          державної регіональної політики;

-          державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства;

-          державної політики з питань розвитку підприємництва;

-          державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;

-          державної політики у сфері управління об'єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави;

-          єдиної державної зовнішньоекономічної політики.

     -   державної політики у сфері зовнішніх зносин на території району.

 

6. Відділ економічного розвитку і торгівлі відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономрозвитку та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує, у межах своїх повноважень, захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

 3) бере участь в організаційно-методологічному забезпеченні діяльності суб'єктів надання адміністративних послуг, центрів надання адміністративних послуг та їх адміністраторів;

4) аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку району, секторів та галузей економіки відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

5) розробляє проект районної стратегії розвитку, забезпечує координацію виконання стратегії розвитку та підготовку звітів про її виконання;

6) бере участь у розробленні проектів прогнозів економічного і соціального розвитку України на середньо - та короткостроковий період і загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм, забезпечує координацію виконання завдань, визначених цими програмами, на підвідомчій території;

7) розробляє прогнози економічного і соціального розвитку району на середньостроковий період та програми економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, а також готує пропозиції до проектів державних цільових програм, метою яких є розв'язання проблем розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

8) забезпечує контроль за виконанням показників програм економічного і соціального розвитку району на короткостроковий період;

9) проводить моніторинг впливу на економіку цінової (тарифної) політики на місцевому ринку товарів і послуг, аналізує стан ціноутворення у відповідних сферах цінового (тарифного) регулювання, його вплив на економічний та соціальний розвиток району;

10) розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату;

11) готує пропозиції щодо:

-          погодження інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;

-          надання за рахунок коштів місцевого бюджету державної підтримки суб'єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних для району галузях економіки;

12) готує пропозиції до проектів регіональних та проекти місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечує їх виконання, здійснює моніторинг виконання таких програм;

13) сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

14) бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;

15) сприяє розвитку міжрегіонального співробітництва суб'єктів малого і середнього підприємництва;

16) бере участь у забезпеченні реалізації єдиної інформаційної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності;

17) бере участь в організаційно-методологічному забезпеченні діяльності дозвільних органів та державних адміністраторів;

18) забезпечує виконання місцевою державною адміністрацією повноважень уповноваженого органу управління щодо підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління, відповідно до статті 6 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та подає департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації інформацію щодо:

-          фінансово-господарської діяльності кожного окремого суб'єкта господарювання державного сектору економіки, який належить до сфери управління місцевої державної адміністрації;

-          стану об'єктів державної власності, в тому числі корпоративних прав держави, які належать до сфери управління місцевої державної адміністрації;

-          виконання стратегічних планів розвитку державних підприємств, державних акціонерних товариств, управління корпоративними правами або контроль за діяльністю яких здійснює місцева державна адміністрація;

19) забезпечує нагляд за реалізацією проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та визначає координатора проекту;

          20) забезпечує узагальнення інформації щодо обсягів закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів; 

           21) забезпечує, у межах своїх повноважень, разом з іншими структурними підрозділами участь підприємств та організацій відповідної територіально-адміністративної одиниці у виставково-ярмаркових заходах;

22) інформує суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, що розташовані на території району, про накази Мінекономрозвитку щодо застосування (скасування, зміни виду, припинення дії) спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» та подає Мінекономрозвитку відповідну інформацію;

23) вносить, в установленому порядку, пропозиції з питань удосконалення законодавства України;

24) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

25) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

26) вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

27) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

28) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

29) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

30) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

31) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

32) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

33) розглядає, в установленому законодавством порядку, звернення громадян;

34) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

35) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

36) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

37) контролює виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади та надає відповідну методичну допомогу;

38) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

39) забезпечує, у межах своїх повноважень, виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

40) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

41) забезпечує, у межах своїх повноважень, реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

42) забезпечує захист персональних даних;

43) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

5. Відділ має право:

1) Одержувати, в установленому порядку, від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

2) Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивчені окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) представників громадських об’єднань (за згодою).

3) Вносити, в установленому порядку, пропозиції щодо удосконалення роботи районної держадміністрації.

4) Користуватись, в установленому порядку, інформаційними базами органів виконавчої влади, системи зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

5) Скликати, в установленому порядку, наради, проводити семінари та зустрічі з питань, що належать до компетенції відділу.

 

6. Відділ, в установленому законодавством порядку та у межах повноважень, взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації за погодженням з Департаментом міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації та облдержадміністрацією.

 

8. Начальник відділу

1) Здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці.

2) Подає на затвердження голові райдержадміністрації Положення про відділ.

3) Розробляє посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними.

4) Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації.

5) Звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи.

6) Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень.

7) Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

8) Представляє інтереси у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва райдержадміністрації.

9) Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу.

10) Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

11) Здійснює заходи щодо дотримання антикорупційного законодавства;

11) Здійснює інші повноваження, визначені законом.

9. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.


 

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше